logo    பணிபுரியும் மகளிர் வளர்ச்சி கடன்Smiley face


வ.எண்
கடன் வகைகடன் வழங்கத் தேவையான ஆவணங்கள்அதிக பட்ச கடனளவு ரூவட்டி விகிதம் தவணை காலம்
1.
மகளிர் வளர்ச்சிக் கடன் (நிலையான மாத
வருமானம் பெறும் மகளிருக்கு வழங்கப்படுகிறது)
1. பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம்
2. குடும்ப அட்டை நகல்
3. புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டை(KYC)
4. சம்பள சான்று
5. தன்னிலை உறுதிமொழி சான்று
இருநபர் ஜாமின் 100000
12%
36 மாதங்கள்